Sådan startede det

Initiativet til foreningen er taget af praktiserende læge Stig Gerdes, tidligere borgmester og folketingsmedlem Uffe Thorndahl og økologisk gartner Erik Lang.

Arbejdsgruppens opgave er at organisere aktive borgere, og i foråret 2015 afholdes stiftende generalforsamling. Borgerretsbevægelsen er hermed en realitet!

Borgerretsbevægelsen laver ikke sagsbehandling, men vil rejse principielle sager overfor myndigheder og det politiske system.

Borgerretsbevægelsen er hverken økonomisk understøttet af partier, fonde eller virksomheder.

Borgerretsbevægelsen er en tværpolitisk bevægelse.

Borgerretsbevægelsen skal forblive med at være en bevægelse.

Borgerretsbevægelsen skal til stadighed forholde sig kritisk til lovgivning og offentlig administration.

Borgerretsbevægelsen har ikke et politisk program, men overvåger, at de landspolitiske love bliver overholdt, og at borgernes rettigheder ikke tilsidesættes.