Kommunerne

De sidste 10 til 15 år, er omfanget af lovovertrædelser i det offentlig, herunder
kommunerne, vokset.
Ingen har nøjagtigt overblik over omfanget, men at dømme efter antallet klagesager, som
sikkert kun er toppen af isbjerget, er det meget omfattende. Vi vil forsøge at oplyse og
afdække nogle af disse sager.

Apple versus Viborg Kommune i forbindelse med den meget omtalte handel med jord ved
Viborg, hvor APPLE via selskabet OCONEE Limited i skattely i Irland, kan det afsløres, at
APPLE har betalt langt mindre for de 92 ha., end hvad andre må betale for industrijord.

Sagen mod Apple