Sundhedssystemet

Karina sagen

Sagen om Karina Hansen er efterhånden almindelig kendt. Borgerretsbevægelsen følger
sagen løbende. Forældrene har været udsat for talrige overgreb og overtrædelser af både
Retsplejeloven og Forvaltningsloven. Sagen har principiel karakter, og vi vil løbende
publicere dokumenter og resultater fra sagen.

Dokumenter i sagen

Funktionelle Lidelser

En af de mest omfattende skandaler i det danske sundhedssystem er begrebet
“Funktionelle Lidelser”.
Der er for tiden flere sager i gang mod lederen af Forskningsklinikken for Funktionelle
Lidelser (FFL) og lederen Per Fink. Vi vil løbende opdatere sagerne.

Borgeretsbevægelsen har sat fokus på sammenhængen mellem den fri forskning og de
midler, der tilføres FFL fra Lundbeck Fonden og Trygfonden. Via aktindsigt i de ansattes
lønforhold, kan vi se, at flere læger er helt eller delvist aflønnet af disse fonde. Vi mangler
stadig materiale, men FFL og AUH nægter at udlevere dette. Sagen ligger til vurdering i
tatsforvaltningen. Læs brevveksling mellem Per Fink og Stig Gerdes.

Per Fink 08.09

Der er desuden flere sider på facebook, der omhandler funktionelle lidelser

(lukket gruppe)

(lukket gruppe)

HPV-vaccinen

Som det er påpeget mange steder, så er der store problemer forbundet med HPV
vaccinen. Emnet er godt beskrevet i medicinsk sammenhæng på

Der er rigtig mange sider på facebook, der omhandler HPV-vaccinen. Her er alene linket til
den åbne side HPV-Bivirkningsramte.

Her vil vi blandt andet behandle sagen ud fra de dokumenter, der er udvekslet imellem
Stig Gerdes og Sundhedsstyrelsen. Spørgsmålet er, om borgerens ret er varetaget, når
Sundhedsstyrelsen, mod bedre vidende, laver anbefalinger, der gør patienterne syge.
Hvad siger dansk ret? Hvad siger international ret?